Kızılırmak Deltası’nda tarlaya çevrilmiş alanlar Bafra ilçesinde de kendini gösteriyor. Oysa kanallarla kurutulup tarıma açılması sulak alanın doğal yapısını tamamen bozuyor, yaban hayatı yok ediyor.